Välkommen till Dalslands Konstförening!

Alltsedan starten av Dalslands Konstförening, närmare bestämt den 28 juli 1935 i Bäckefors skola, har konstintresserade och konstutövare haft ett nära och livgivande samarbete, vilket är en av anledningarna till att Dalsland har ett sådant rikt konstliv. De stora salongerna, Sommarsalongen i Steneby konsthall Dals Långed och Höstsalongen i Åmåls konsthall, bildar stommen i vår verksamhet. Höstsalongen är jämngammal med föreningen medan Sommarsalongen startade 1965. Ett antal separatutställningar på de dalsländska biblioteken under resten av året, inbjudan till Öppen salong tillfälligtvis samt utbyten med omgivande landskap kompletterar listan över utställningsaktiviteter. Dessutom utdelas årligen ett konstnärs- och ett ungdomsstipendium, som uppmuntran för deras arbete.Konst lottas ut till ett värde av drygt 40 000 kr ut bland föreningens medlemmar.


Följ med oss in i framtiden, bli medlem, fortsätt att vara medlem, värva nya medlemmar så att vi kan se fram emot ett fortsatt intressant och livaktigt konstliv i Dalsland.

Dalsländsk konst lever!