Kontakt

Ordförande
Barbro Erlandsson Bratt
Tel. 0709-707950
barbroebratt@telia.com


Vice ordförande
Marianne Lysell
Tel. 0521-37124, 070-5321256
mariannelysell@msn.com


Sekreterare
Lars Bennersten
Tel. 0528-71652, 0725-531380
lbennersten@gmail.com


Webbansvarig
Funny Livdotter & Victor Ville Johannesson
dkf.webansvarig@gmail.com