Kontakt


Ordförande
Miklos Fözö
Tel. 0703-804906
miklosfz@gmail.com


Vice ordförande

Walter Ruth
Tel. 031-715 26 48, 070-561 87 77
myself@waru.nu


Webbansvarig
Funny Livdotter &

Victor Ville Johannesson
dkf.webansvarig@gmail.com