Dalslands konstförenings hantering av dina personuppgifter

Enligt den nya personuppgiftsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ska alla
föreningar redovisa vilka personuppgifter som samlas in och hanteras.

Vi har en förteckning som enbart innehåller medlemmarnas namn, adresser samt mail-adresser.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna skicka ut ett Årsutskick med information om vår verksamhet samt
ett inbetalningskort för betalning av den årliga medlemsavgiften. Vid vinst i det årliga
medlemslotteriet anger vi vinnarens namn och postadress på föreningens hemsida och i
Årsutskicket. Medlemsinformation raderas vid begäran om utträde eller senast två år efter
att årsavgiften inte betalats. Föreningen delar inte med sig av dessa personuppgifter till
andra organisationer, företag eller dylikt. För styrelsens ledamöter finns även förtecknat
personnummer, e-postadress, telefonnummer samt bankkontonummer för utbetalning av
arvoden och ersättningar m.m. Dessa uppgifter redovisas för medlemmarna, anslagsgivande
myndigheter m.fl.