Om Dalslands

Konstnärsförbund

Förbundet organiserar professionella konstnärer med anknytning till Dalsland. Dalslands Konstförening arrangerar återkommande samlingsutställningar för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund. Det är en bra grund i det konstnärliga arbetet att alltid ha Sommar- och Höstsalonger som återkommer. De båda samlingsutställningarna blir till en grundrytm om man så vill.

Genom åren har medlemmarna också ställt ut på Liljevalchs i Stockholm, på Swedish American Museum i Chicago, på Rackstadsmuseet i Arvika och senast i Lidköpings Konsthall. Medlemmar har också möjlighet att ställa ut i konsthallar knutna till landskapets bibliotek.
Det är högst värdefullt att ha tillgång till rum som är så olika vad gäller både ljus, form och storlek. Där kan utställningsidéer testas och utvecklas och provas igen.

Varje år kan du som medlem söka ett stipendium som konstföreningen delar ut. Konstföreningen ansöker också om utställningsersättning i samband med separatutställningarna på de olika biblioteken. 

Styrelsen:

Ordförande

Marita Arvidsson

Tel. 0706-661671
maritaarvidsson39@gmail.com


Jessica Fleetwood

Tel. 073-9977779

jessicafleetwood@gmail.com


Vice ordförande

Walter Ruth
Tel. 031-715 26 48,

070-561 87 77
myself@waru.nu


Sekreterare

Anna-Lill Nilsson
Tel. 0733-944 223
annalill_n@hotmail.com

Kassör

Tove Axelsson med stöd från Bertil Johansson

Tel. 070-7361400
tove@toveaxelsson.se


Ledamot

Marita Arvidsson
Tel. 070-6661671

Maritaarvidsson39@gmail.com

Suppleant

Hjördis Clemens

hjordisclemens@hotmail.com


Stadgar för Dalslands Konstnärsförbund:

Om medlemskap

För att bli medlem i Dalslands Konstnärsförbund krävs att man har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet. Läs mer här: