Varje år utlottar Dalslands Konstförening ut konst bland sina medlemmar. Värdet varierar beroende av antalet medlemmar i föreningen. 2022 var värdet på den utlottade konsten ca
40 000 kr. Vill du få chansen att vinna? Bli medlem och stöd konsten i Dalsland på köpet.


Om utlämning av vinster
Vid utlämningen sker val av vinster i turordning enligt vinnarlistan. Vinnare nr 1 kan alltså välja fritt bland vinsterna. Vinnare nr 2 kan välja bland alla kvarvarande vinster osv.

Om du som vinnare inte har möjlighet att närvara eller är representerad genom ombud, får du vinsten enligt ordningsföljden. Har den vinsten redan valts, får du kvarvarande högst placerade vinst. Skall vi skicka vinsten, får du betala emballage och frakt.


Vinster som inte hämtats efter 3 månader tillfaller föreningen, om inte annat överenskommits.

Medlemslotteriet

Vinnare Medlemslotteri 2023

1.Laila Gölstam LIDKÖPING
2. Andreas Dagström ÅMÅL
3. Wega Sandberg BENGTSFORS
4. Katarina Lindström Söderling FILIPSTAD
5. Arne Edsbagge VÄNERSBORG
6. Maria Nilsson ÅMÅL
7. Marie-Louise Emilsson DALS LÅNGED
8. Gunnel Isaksson HALLSTAHAMMAR

9. Hans Östlund HÅVERUD
10. Håkan Hultman MELLERUD
11. Åke E K Henriksson SOLNA
12. Ingvar Westling DALS LÅNGED
13. Lilian Norman Retamales Munoz KARLSTAD
14. Maria Nilsson ÅMÅL
15. Kerstin Gråberg ÅMÅL
16. Kerstin Olsson BENGTSFORS

Vinster Medlemslotteri 2023

1. Habib AlraIi: SOUFI MANIFESTATION (8000 kr)
2. Victor Ville Johannesson: ALLT MITT ÄR MITT (6000 KR)
3. Gunilla Kjellstedt: HALVVÄGS TILL HIMLEN (4000 KR)
4. Elisabeth Wennberg: SKRIV OM DETTA ELLER KANSKEDRÖMS DET ANDRA DRÖMMAR (3500 kr)
5. Stella Palm: TAGET UR BRUK (3500 kr)
6. Lisa Pettersson: VÅRSTUND-TUSSILAGO (3500 kr)
7. Lars-Erik Ohlsson: UTAN TITEL (3000 kr)
8. Mona Falk: EFTERÅT (3000 KR)

9. Rolf Gustafsson: DRÖMPINNE (2600 KR)
10. Niparak Lindström: BUKETT 2 (2500 kr)
11. Annika Saglien: SMÅ BUBBLOR (2500 kr)
12. Lars-Erik Ohlsson: UTAN TITEL II (2400 kr)
13. Malin Palm: LÄTTA FLINGOR FRÅN EN NATTHIMMEL (2200 kr)
14. Britt-Marie Jern: SKOGSFIKA (1500 KR)
15. Lars-Göran Abrahamsson: FÖRFÖLJD (1200 kr)
16. Annasara Bjaaland: LJUSPUNKT (1200 KR)

© Habib Alraii/ 2023 Soufi manifestationer 115 x 115, olja 8 000 kr
© Victor Ville Johannesson/BUS 2023 Allt mitt är mitt, akryl 50x50, 6 000 kr
© Gunilla Kjellstedt/BUS 2023 Halvvägs till himlen, 80x60, 4 000 kr
© Elisabeth Wennberg/BUS 2023 Skriv om detta …. 3 500 kr
© Elisabeth Wennberg/BUS 2023 Skriv om detta …. 3 500 kr
© Stella Palm/2023 Taget ur bruk, keramik 41x27, 3 500 kr
© Lisa Pettersson/2023 Vårstund tussilago, akryl, blyerts, 3 500 kr
© Lars-Erik Ohlsson/BUS 2023 Utan titel, 30x30, 3 000 kr
© Mona Falk/BUS 2023 Efteråt, akvarell 32x40, 3 000 kr
©Rolf Gustafsson/BUS 2023 Drömpinne, blandteknik, 45x5, 2 600 kr
©Niparak Lindström/2023 Bukett 2, akvarell, 43x32, 2 500 kr
© Annika Saglien/BUS 2023 Små bubblor, stengods garn, 8x9, 2 500 kr
© Lars-Erik Ohlsson/BUS 2023 Utan titel II, foto, 53x42, 2 400 kr
© Malin Palm/BUS 2023 Lätta flingor från en natthimmel, 2 200 kr
© Britt-Marie Jern/BUS 2023 Skogsfika, kollage unik, 31x22, 1 500 kr
© Lars-Göran Abrahamsson/2023 Förföljd, olja, 29x22, 1 200 kr
© Annasara Bjaaland/2023 Ljuspunkt, foto, 32x23, 1 200 kr