Medlemslotteriet

Varje år utlottar Dalslands Konstförening ut konst bland sina medlemmar. Värdet varierar beroende av antalet medlemmar i föreningen. 2022 var värdet på den utlottade konsten ca
40 000 kr. Vill du få chansen att vinna? Bli medlem och stöd konsten i Dalsland på köpet.


Om utlämning av vinster
Vid utlämningen sker val av vinster i turordning enligt vinnarlistan. Vinnare nr 1 kan alltså välja fritt bland vinsterna. Vinnare nr 2 kan välja bland alla kvarvarande vinster osv.

Om du som vinnare inte har möjlighet att närvara eller är representerad genom ombud, får du vinsten enligt ordningsföljden. Har den vinsten redan valts, får du kvarvarande högst placerade vinst. Skall vi skicka vinsten, får du betala emballage och frakt.


Vinster som inte hämtats efter 3 månader tillfaller föreningen, om inte annat överenskommits.