Utställningar arrangerat av Dalslands Konstförening för Dalslands Konstnärsförbund

Dalslandssalong 2024

Vernissage 30 juni kl 11-14

30 juni – 28 juli

Steneby konsthall Dals Långed

Utställningen öppnar söndag 30 juni med vernissage kl 11 – 14. Den pågår till och med söndag 28 juli. Utställningen är öppen tisdag kl 11-16, onsdag kl 11-18, torsdag kl11-14, fredag – söndag kl 11-14. Arrangör är Dalslands Konstförening.

ANSÖKAN TILL DALSLANDSALONG

Kom och var med på Dalslandssalongen 2024! Lämna in ditt bidrag senast 18 juni (om du skickar per post) eller fysiskt under följande dagar; söndag 23 juni kl 15-18, måndag 24 juni kl 15-18. Tillsammans med konstverken har du betalar ansökningsavgiften på 300 kr och har med anmälningsblanketten som du hittar här nedan.


Du hittar här bredvid alla information om vem som kan söka, anmälan och mycket mera. Har du någon mer fråga så har du även nedan kontaktuppgifter till kassören och ordförande i Dalslands Konstförening.


Lycka till, så ses vi snart på Dalslandssalongen!  

Villkor

Utställare ska vara uppväxta eller nu folkbokförda (boende) i Dalsland. Födelseår 2005 eller tidigare. Med uppväxt menas ”haft största delen av sin obligatoriska skolgång i Dalsland.”

 

Antal verk

Minst 2 och högst 3 verk, såsom måleri, grafik, skulptur, installation, video, och som inte är äldre än 5 år och inte har varit utställda i Steneby konsthall, får lämnas in. Allt ska vara till salu.

 

Installationer och flerdelade verk

Om installation lämnas skall den åtföljas av modell alt. skiss så att juryn kan bedöma verket. Verket kan bestå av flera delar men räknas som ett verk. För videoinstallation gäller att nödvändig teknisk utrustning åtföljer förslaget.

 

Konstverkens utrustning

Inlämnade verk ska vara upphängnings- uppställningsklara. Verk som finns i mer än ett exemplar åtföljs av uppgift om hur många som är till salu. Konstnären får själv ansvara för eventuella skador för icke glasade akvareller, teckningar och grafiska blad.

 

Anmälan

Anmälan till utställningen skall göras på medföljande blankett i 3 exemplar. De lämnas tillsammans med konstverken. Ofullständig eller felaktigt ifylld blankett kan leda till att verken ej tas upp till bedömning.

 

Inlämning

Konstverken lämnas till Steneby konsthall/biblioteket, Enetsvägen 1, Dals Långed under följande dagar; söndag 23 juni kl 15-18, måndag 24 juni kl 15-18.

Skickas konstverken ska de vara föreningens ordförande tillhanda senast 18 juni. Sms:a eller ring 0709 707950 för besked om adress.

 

Avgift

Avgiften är 300 kr och betalas vid inlämningen eller sätts in på Dalslands Konstförenings bg 5623-6896 alternativt Swish 123 207 7899 senast 23 juni. Skriv Dalslandssalongen och namn.


Jury

Juryn består av två personer med stor erfarenhet av bedömning av konst.

 

Jurybeslut

Sökanden får juryns beslut per e-post eller om sådant saknas via sms snarast efter jurybedömningen, som sker 25 juni. Juryns beslut kan ej överklagas.

 

Ej antagna verk, hämtning

Verk, som inte blivit antagna till utställningen, skall hämtas söndag 30 juni kl 14-16 eller måndag 1 juli kl 16-18 i Nybygget dvs huset bredvid Steneby konsthall. Det är viktigt att tiderna respekteras. Fraktkostnader för verk som ska skickas i retur betalas av konstnären. För konstverk, som ej avhämtas enligt ovanstående ansvaras ej.

 

Utställda men ej sålda verk, hämtning

Verk, som deltagit i utställningen men inte sålts, skall hämtas antingen söndag 28 juli kl 14-16 eller måndag 29 juli kl 16-18 i Steneby konsthall. Det är viktigt att tiderna respekteras. Fraktkostnader för verk som skall skickas i retur betalas av konstnären. För konstverk som ej avhämtas enligt ovanstående ansvaras ej.

 

Försäkring

Transportförsäkringar ombesörjes av konstnären.

Inlämnade eller insända verk men ej antagna verk, är försäkrade fr.o.m. 17 juni t.o.m. 1 juli. Inlämnade/insända verk och antagna verk, är försäkrade fr.o.m. 17 juni t.o.m. 29 juli.

 

Provision

Vid försäljning avgår 30 % av försäljningssumman till arrangören.

 

Betalning (Redovisning)

Konstnären lämnar bg, pg eller bankkontonummer på anmälningsblanketten. Utbetalning sker så fort köparen har erlagt full likvid för inköpen.

Frågor kan ställas till föreningens kassör Lennart Svensson, 0730-474388,

897svensson@telia.com och till ordförande Barbro Erlandsson Bratt, 0709-707950, barbroebratt@telia.com

 

 

Välkommen att lämna in dina verk till Dalslandssalongen 2024!

 

Med många hälsningar

Dalslands Konstförening

 

Barbro Erlandsson Bratt

ordförande

Tel: 0709 707950,

Mejl: barbroebratt@telia.com

Soloutställningar under 2024

Höstsalongen 2023

© Anders Dahlqvist 2023 Nerstigen Blandteknik på pannå 55x55cm 5000k
© Anders Dahlqvist 2023 Nerstigen Blandteknik på pannå 55x55cm 5000k
© Anders Dahlqvist 2023 Uppstigen Blandteknik på pannå 55x55cm 5000k
© Anders Dahlqvist 2023 Uppstigen Blandteknik på pannå 55x55cm 5000k
© Anders Dahlqvist 2023 Uteliggaren Gips 34x20cm 8000kr
© Anders Dahlqvist 2023 Uteliggaren Gips 34x20cm 8000kr
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte I Blyerts 41x29
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte I Blyerts 41x29
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte II Blyerts 41x2
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte II Blyerts 41x2
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte III Blyerts 41x
© Anna-Lill Nilsson bildupphovsrätt 2023 Nature Morte III Blyerts 41x
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Anolfsbyn I Olja på MDF-Eklis
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Anolfsbyn I Olja på MDF-Eklis
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Anolfsbyn II Olja på MDF-Ekli
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Anolfsbyn II Olja på MDF-Ekli
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Styrsö I Olja på MDF-Eklist
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Styrsö I Olja på MDF-Eklist
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Styrsö II Olja på MDF-Eklist
© Anneli Pihlgren bildupphovsrätt 2023 Styrsö II Olja på MDF-Eklist
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Bill Hickoks pokerhand Digital
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Bill Hickoks pokerhand Digital
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Bill Hickoks pokerhand Digital
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Bill Hickoks pokerhand Digital
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Komposition med cirkel och elli
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Komposition med cirkel och elli
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Komposition med cirkel och elli
© Björn Carlén bildupphovsrätt 2023 Komposition med cirkel och elli
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 Avsked avgjuten i gips-unikt
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 Avsked avgjuten i gips-unikt
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 I skogen Torrhål avgjuten i
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 I skogen Torrhål avgjuten i
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 Jag mötte Petrarca avgjuten
© Britt-Marie Jern bildupphovsrätt 2023 Jag mötte Petrarca avgjuten
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Barmark Collage 17x16cm 400
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Barmark Collage 17x16cm 400
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Det Vi Inte Vet I Collage 1
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Det Vi Inte Vet I Collage 1
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Det vi inte vet II 70x100cm
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Det vi inte vet II 70x100cm
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Frostnatt Collage 17x16cm 4
© Elisabeth Wennberg bildupphovsrätt 2023 Frostnatt Collage 17x16cm 4
© Ewa Adamsdotter Pettersson bildupphovsrätt 2023 Vad är det att vet
© Ewa Adamsdotter Pettersson bildupphovsrätt 2023 Vad är det att vet
© Ewa Adamsdotter Pettersson bildupphovsrätt 2023 Vad är det att vet
© Ewa Adamsdotter Pettersson bildupphovsrätt 2023 Vad är det att vet
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 A penny for your thoughts akvar
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 A penny for your thoughts akvar
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 Bakom lyckta dörrar akvarell 7
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 Bakom lyckta dörrar akvarell 7
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 Bortom allfarvägar akvarell 35
© Gunilla Ekemark bildupphovsratt 2023 Bortom allfarvägar akvarell 35
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Mormors rosor Olja 60x80cm
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Mormors rosor Olja 60x80cm
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Äppelblomster I Olja 70x60
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Äppelblomster I Olja 70x60
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Äppelblomster II Olja 70x6
© Gunilla Kjellstedt bildupphovsrätt 2023 Äppelblomster II Olja 70x6
© Habib Alraii 2023 Minnetrutiner olja-collage 99x99 10000kr
© Habib Alraii 2023 Minnetrutiner olja-collage 99x99 10000kr
© Habib Alraii 2023 Soufi manifestation olja 89x89 cm 8000kr
© Habib Alraii 2023 Soufi manifestation olja 89x89 cm 8000kr
© Katarina Aneer bildupphovsrätt 2023 Lille Kungen Teckning- fineline
© Katarina Aneer bildupphovsrätt 2023 Lille Kungen Teckning- fineline
© Katarina Aneer bildupphovsrätt 2023 Skymningstrast Teckning- fineli
© Katarina Aneer bildupphovsrätt 2023 Skymningstrast Teckning- fineli
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Röd horisont Olja 100x100cm
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Röd horisont Olja 100x100cm
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Rörelse genom Olja 60x60cm
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Rörelse genom Olja 60x60cm
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Värmen i ljuset Olja 50x50c
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Värmen i ljuset Olja 50x50c
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Öppning Olja 30x30cm 3300kr
© Lars-Erik Ohlsson bildupphovsrätt 2023 Öppning Olja 30x30cm 3300kr
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 I väntan på räddning Olja 62x89cm 80
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 I väntan på räddning Olja 62x89cm 80
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 Ingenmansland Olja 65x77cm 9000kr
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 Ingenmansland Olja 65x77cm 9000kr
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 Inringaren Olja 62x56cm 7000kr
© Lars-Göran Abrahamsson 2023 Inringaren Olja 62x56cm 7000kr
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Snödroppar Akryl och blyerts på pap
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Snödroppar Akryl och blyerts på pap
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Tussilago Akryl och blyerts på pappe
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Tussilago Akryl och blyerts på pappe
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Vitsippor Akryl och blyerts på pappe
© Lisa Pettersson 2023 Vårstund-Vitsippor Akryl och blyerts på pappe
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Bara en enda gång Tempera 15x15cm
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Bara en enda gång Tempera 15x15cm
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Det såg ännu värre ut Tempera 15
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Det såg ännu värre ut Tempera 15
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Jag slöt ögonen Tempera 15x15cm 2
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Jag slöt ögonen Tempera 15x15cm 2
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Lätta flingor från en natthimmel
© Malin Palm bildupphovsrätt 2023 Lätta flingor från en natthimmel
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Björk Foto på Hahnemu
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Björk Foto på Hahnemu
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Gran Foto på Hahnemüh
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Gran Foto på Hahnemüh
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Smuggelviken I Foto på
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Smuggelviken I Foto på
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Smuggelviken II Foto pa
© Malin Robertson Harén bildupphovsrätt 2023 Smuggelviken II Foto pa
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Karta över okänt land
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Karta över okänt land
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Kärlek I Monotypi 15x1
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Kärlek I Monotypi 15x1
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Kärlek II Monotypi 15x
© Maria Rygaard Eriksson bildupphovsrätt 2023 Kärlek II Monotypi 15x
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Marita Arvidsson bildupphovsrätt 2023 För mycket eller för litet
© Miklóz Fözö bildupphovsrätt 2023 Trädet ser dig Smide 162x157cm
© Miklóz Fözö bildupphovsrätt 2023 Trädet ser dig Smide 162x157cm
© Niparak Lindström 2023 Någonstans I Akryl 80x90cm 7500kr
© Niparak Lindström 2023 Någonstans I Akryl 80x90cm 7500kr
© Niparak Lindström 2023 Någonstans II Akryl 80x100cm 7500kr
© Niparak Lindström 2023 Någonstans II Akryl 80x100cm 7500kr
© Niparak Lindström 2023 Utsikt Tornedalen I Akvarell 39x29 2900kr
© Niparak Lindström 2023 Utsikt Tornedalen I Akvarell 39x29 2900kr
© Niparak Lindström 2023 Utsikt Tornedalen II Akvarell 39x29 2900kr
© Niparak Lindström 2023 Utsikt Tornedalen II Akvarell 39x29 2900kr
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Plats Mixed Media 146x30cm 120
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Plats Mixed Media 146x30cm 120
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Skogstorp Mixed Media 29x37cm
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Skogstorp Mixed Media 29x37cm
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Spegling Mixed Media 29x37cm 6
© Rolf Gustafsson bildupphovsrätt 2023 Spegling Mixed Media 29x37cm 6
© Stella Palm 2023 You were always on my mind Linoleumtryck 30x20cm 18
© Stella Palm 2023 You were always on my mind Linoleumtryck 30x20cm 18
© Stella Palm 2023 You were always on my mind Linoleumtryck 31x41cm 28
© Stella Palm 2023 You were always on my mind Linoleumtryck 31x41cm 28
© Sören Olsson 2023 Diesel Olja på duk 55x46cm 6800kr
© Sören Olsson 2023 Diesel Olja på duk 55x46cm 6800kr
© Sören Olsson 2023 Räv Olja på duk 50x40cm 6800kr
© Sören Olsson 2023 Räv Olja på duk 50x40cm 6800kr
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP I akryl 28 x 28 cm
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP I akryl 28 x 28 cm
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP II akryl 28 x 28 cm
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP II akryl 28 x 28 cm
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP III akryl 28 x 28 cm
© Tove Axelsson bildupphovsratt 2023 NYA LANDSKAP III akryl 28 x 28 cm
© Victor Ville Johannesson 2023 Kattklubb Akryl 80x65cm 10000kr
© Victor Ville Johannesson 2023 Kattklubb Akryl 80x65cm 10000kr
© Victor Ville Johannesson 2023 Rom Akryl 80x65cm 10000kr
© Victor Ville Johannesson 2023 Rom Akryl 80x65cm 10000kr
© Victor Ville Johannesson 2023 Treo Akryl 119x80cm 12000kr
© Victor Ville Johannesson 2023 Treo Akryl 119x80cm 12000kr
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturen ingriper Olja på duk 65x8
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturen ingriper Olja på duk 65x8
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturform I Emalj på furu 20x20cm
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturform I Emalj på furu 20x20cm
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturform II Emalj på furu 15x15c
© Walter Ruth bildupphovsrätt 2023 Naturform II Emalj på furu 15x15c
© Åsa Carlsson 2023 Så mycket längtan Akryl 85x65cm 7600kr
© Åsa Carlsson 2023 Så mycket längtan Akryl 85x65cm 7600kr
© Åsa Carlsson 2023 Pausfågel Fine Art Print 29x20cm med ram 1000kr
© Åsa Carlsson 2023 Pausfågel Fine Art Print 29x20cm med ram 1000kr
© Åsa Carlsson 2023 Utan titel Fine Art Print 29x20cm med ram 900kr u
© Åsa Carlsson 2023 Utan titel Fine Art Print 29x20cm med ram 900kr u

Soloutställningar under 2023

Sommarsalongen 2023

Nr 1 ©Kjellstedt Gunilla
Nr 1 ©Kjellstedt Gunilla
/BUS 2023; Pioner, pioner, pioner, olja, 100 x 50
Nr 2 ©Kjellstedt Gunilla
Nr 2 ©Kjellstedt Gunilla
/BUS 2023; My life, olja, 100 x 50
Nr 3 ©Kjellstedt Gunilla
Nr 3 ©Kjellstedt Gunilla
/BUS 2023; Sweet cover, olja, 100 x 50
Nr 4 ©Hjördis Clemens
Nr 4 ©Hjördis Clemens
/BUS 2023; ”Just idag är jag stark”, blandteknik, 50 x 60
Nr 5 ©Hjördis Clemens
Nr 5 ©Hjördis Clemens
/BUS 2023; Innan dagen riktigt börjar, akvarell, 73 x 54
Nr 6 ©Pihlgren Anneli
Nr 6 ©Pihlgren Anneli
/BUS 2023; Tång 1, olja på pannå, 33 x 25
Nr 7 ©Pihlgren Anneli
Nr 7 ©Pihlgren Anneli
/BUS 2023; Tång 2, olja på pannå, 33 x 25
Nr 8 ©Pihlgren Anneli
Nr 8 ©Pihlgren Anneli
/BUS 2023; Tång 3, olja på pannå, 33 x 25
Nr 9 ©Pihlgren Anneli
Nr 9 ©Pihlgren Anneli
/BUS 2023; Tång 4, olja på pannå, 33 x 25
Nr 10  ©Adamsdotter Pettersson Ewa
Nr 10 ©Adamsdotter Pettersson Ewa
/BUS 2023; Sparris, tusch, akryl/grafikpapper, 39 x 49
Nr 11 ©Adamsdotter Pettersson Ewa
Nr 11 ©Adamsdotter Pettersson Ewa
/BUS 2023; Molnen över oss, tusch/mullbärspapper, 19 x 29
Nr 12 ©Adamsdotter Pettersson Ewa
Nr 12 ©Adamsdotter Pettersson Ewa
/BUS 2023; Molnen över oss, tusch/mullbärspapper, 19 x 29
Nr 13 ©Lindström Niparak
Nr 13 ©Lindström Niparak
/2023; Fyra element, akryl, 100 x 100
Nr 14 ©Carlsson Åsa
Nr 14 ©Carlsson Åsa
/BUS 2023; Tror du har det bra, akryl, 61 x 61
Nr 15 ©Carlsson Åsa
Nr 15 ©Carlsson Åsa
/BUS 2023; Vas med oktober 5, akryl, 61 x 61
Nr 16 ©Carlsson Åsa
Nr 16 ©Carlsson Åsa
/BUS 2023; Solen i ryggen, akryl, 61 x 61
Nr 17 ©Jern Britt-Marie
Nr 17 ©Jern Britt-Marie
/BUS 2023; Oväder II, grafik, kollage/ unik, 22 x 30
Nr 18 ©Jern Britt-Marie
Nr 18 ©Jern Britt-Marie
/BUS 2023; Oväder I, grafik, kollage/ unik, 22 x 30
Nr 19. ©Jern Britt-Marie
Nr 19. ©Jern Britt-Marie
/BUS 2023; Skogsfika, kollage/ unik, 22 x 30
Nr 20 ©Jern Britt-Marie
Nr 20 ©Jern Britt-Marie
/BUS 2023; Väderlek, kollage/ unik, 22 x 30
Nr 21. ©Johannesson Victor Ville
Nr 21. ©Johannesson Victor Ville
/2023; Allt Mitt Är Mitt, akryl, 50 x 50
Nr 22. ©Johannesson Victor Ville
Nr 22. ©Johannesson Victor Ville
/2023; Grundad,akryl, 80 x 60
Nr 23. ©Johannesson Victor Ville
Nr 23. ©Johannesson Victor Ville
/2023; Huvud Fullt Av Skit, akryl, 80 x 60
Nr 26 ©Gustafsson Rolf
Nr 26 ©Gustafsson Rolf
/BUS 2023; Etyd III, monotypi, 46 x 49
Nr 27 ©Gustafsson Rolf
Nr 27 ©Gustafsson Rolf
/BUS 2023; Etyd I, monotypi, 46 x 49
Nr 28 ©Alraii Habib
Nr 28 ©Alraii Habib
/2023; Sufi manifestationer, blandteknik, 115 x 115
Nr 29 ©Alraii Habib
Nr 29 ©Alraii Habib
/2023; Bokstavliga manifestationer, blandteknik, 115 x 115
Nr 30 ©Dahlquist Anders
Nr 30 ©Dahlquist Anders
/2023; Ikaros, sjödränkt ek, 50 x 40 x 7
Nr 31 ©Dahlquist Anders
Nr 31 ©Dahlquist Anders
/2023; Pånyttfödelse, björk med guldinslag, 15 x 20 x 7
Nr 32 ©Livdotter Funny
Nr 32 ©Livdotter Funny
/2023; ”Tecken” cerambyx cerdo, tuschteckning, 114 x 83
Nr 33 ©Livdotter Funny
Nr 33 ©Livdotter Funny
/2023; ”Tecken” vespula Rufu, tuschteckning, 63 x 84
Nr 34 ©Palm Malin
Nr 34 ©Palm Malin
/BUS 2023; Inte för något särskilt, tempera, 60 x 60
Nr 35 ©Palm Malin
Nr 35 ©Palm Malin
/BUS 2023; Fast den inte ingick, tempera, 60 x 60
Nr 36 ©Palm Malin
Nr 36 ©Palm Malin
/BUS 2023; Lyssnar så gott det går, tempera, 60 x 60
Nr 37 ©Ekemark Gunilla
Nr 37 ©Ekemark Gunilla
/BUS 2023; Nature morte, akvarell, 56 x 68
Nr 38 ©Ekemark Gunilla
Nr 38 ©Ekemark Gunilla
/BUS 2023; På andra sidan, akvarell, 25 x 26
Nr 39 ©Ekemark Gunilla
Nr 39 ©Ekemark Gunilla
/BUS 2023; Vindens skapare, akvarell, 25 x 26
Nr 40 ©Palm Stella
Nr 40 ©Palm Stella
/2023; Utan min eld, linoleumtryck, 50 x 45
Nr 41 ©Palm Stella
Nr 41 ©Palm Stella
/2023; RADIO SILENCE, linoleumtryck, 50 x 45
Nr 42 ©Lindström Niparak
Nr 42 ©Lindström Niparak
/2023; Utsikt över dalen, akryl med blandteknik, 100 x 100
Nr 43 ©Lindström Niparak
Nr 43 ©Lindström Niparak
/2023; Bukett 2, akvarell, 43 x 35
Nr 44 ©Lindström Niparak
Nr 44 ©Lindström Niparak
/2023; Bukett 1, akvarell, 43 x 35
Nr 45 ©Olsson Sören
Nr 45 ©Olsson Sören
/2023; Motljus, olja/duk, 80 x 60
Nr 46 ©Olsson Sören
Nr 46 ©Olsson Sören
/2023; Fågel, olja/duk, 35 x 35
Nr 47 ©Nilsson Anna-lill
Nr 47 ©Nilsson Anna-lill
/2023; Skräppa duo 2, akvarell, 17 x 24
Nr 48 ©Nilsson Anna-lill
Nr 48 ©Nilsson Anna-lill
/2023; Skräppa duo 1, akvarell, 17 x 24
Nr 49 ©Nilsson Anna-lill
Nr 49 ©Nilsson Anna-lill
/2023; Skräppa Diminuendo, akvarell, 60 x 29
Nr 50 ©Nilsson Anna-lill
Nr 50 ©Nilsson Anna-lill
/2023; Skräppa Crescendo, akvarell, 53 x 52
Nr 51 ©Wennberg Elisabeth
Nr 51 ©Wennberg Elisabeth
/2023 BUS; Africana II, collage, 16 x 22
Nr 52 ©Wennberg Elisabeth
Nr 52 ©Wennberg Elisabeth
/2023 BUS; Africana IV, collage, 16 x 22
Nr 53 ©Wennberg Elisabeth
Nr 53 ©Wennberg Elisabeth
/2023 BUS; Africana III, collage, 16 x 22
Nr 54 ©Wennberg Elisabeth
Nr 54 ©Wennberg Elisabeth
/2023 BUS; Stigen till medicinmannen, olja, oljekrita, 80 x 100
Nr. 55. ©Bjaaland Annasara
Nr. 55. ©Bjaaland Annasara
/2023; Ljuspunkt, fotografi, 2 ex till salu, 23 x 32
Nr 56 ©Bjaaland Annasara
Nr 56 ©Bjaaland Annasara
/2023; Stoft, analogt fotografi, 2 ex till salu 23 x 32
Nr 57 ©Ohlsson Lars-Erik
Nr 57 ©Ohlsson Lars-Erik
/BUS 2023; Blå öppning, olja, 30 x 30
Nr 58 ©Ohlsson Lars-Erik
Nr 58 ©Ohlsson Lars-Erik
/BUS 2023; Ljust landskap, olja, 100 x 100
Nr 59 ©Arvidsson Marita
Nr 59 ©Arvidsson Marita
/BUS 2023; Där vägen tog slut III, akvarell, 20 x 20
Nr 60 ©Arvidsson Marita
Nr 60 ©Arvidsson Marita
/BUS 2023; Jag minns den dagen, akvarell, 20 x 20
Nr 61 ©Arvidsson Marita
Nr 61 ©Arvidsson Marita
/BUS 2023; Där vägen tog slut I, akvarell, 20 x 20
Nr 62 ©Arvidsson Marita
Nr 62 ©Arvidsson Marita
/BUS 2023; Där vägen tog slut II, akvarell, 20 x 20
Nr 63 ©Carlén Björn
Nr 63 ©Carlén Björn
/BUS 2023; ”Detta är inte en blomma,” skulle Rene Magritte ha sagt (alt II), digital painting, upplaga 8, 1 ex till salu, 40 x 40
Nr 64 ©Carlén Björn
Nr 64 ©Carlén Björn
/BUS 2023; Igenom två plan, (alt I) digital painting, upplaga 5, 1 ex till salu, 60 x 60
Nr 65 ©Carlén Björn
Nr 65 ©Carlén Björn
/BUS 2023; ”Detta är inte en blomma,” skulle Rene Magritte ha sagt (alt I), digital painting, upplaga 5, 1 ex till salu 60 x 60
Nr 66 ©Carlén Björn
Nr 66 ©Carlén Björn
/BUS 2023; Igenom två plan (alt II) digital painting, upplaga 8, 1 ex till salu, 40 x 40
Nr. 67. ©Palm Stella
Nr. 67. ©Palm Stella
/2023; Taget ur bruk, keramik, 41 x 27
Nr 68 ©Palm Stella
Nr 68 ©Palm Stella
/2023; Porträtt av en luftvärmepump, keramik, 20 x 30
Nr 69 ©Fleetwood Jessica
Nr 69 ©Fleetwood Jessica
/BUS 2023; Woman I, terracotta, 7 x 15 x 3,5
Nr 70 ©Fleetwood Jessica
Nr 70 ©Fleetwood Jessica
/BUS 2023; Woman II, terracotta, 7 x 15 x 3,5
Nr 71 ©Karlsson Chisse Kuisma
Nr 71 ©Karlsson Chisse Kuisma
/BUS 2023; Enjoy the silence, gjutning, 10 x 10 x 10
Nr 72 ©Karlsson Chisse Kuisma
Nr 72 ©Karlsson Chisse Kuisma
/BUS 2023; Fragile tension, gjutning, 10 x 10 x 15
Nr 73 ©Karlsson Chisse Kuisma
Nr 73 ©Karlsson Chisse Kuisma
/BUS 2023; My cosmos is mine, gjutning, 10 x 10 x 20
Nr 74 ©Bielenstein-Morich Cordula
Nr 74 ©Bielenstein-Morich Cordula
/2023; ”Sådan är jag”, keramik drejad, 20 x 39
Nr 75 ©Bielenstein-Morich Cordula
Nr 75 ©Bielenstein-Morich Cordula
/2023; ”Sådan är jag”, keramik drejad, 32 x 20
Nr 76 ©Bielenstein-Morich Cordula
Nr 76 ©Bielenstein-Morich Cordula
/2023; ”Sådan är jag”, keramik drejad, 9 x 26
Nr 77 ©Horn Kilian
Nr 77 ©Horn Kilian
Nr 78 ©Horn Kilian
Nr 78 ©Horn Kilian
Nr 79 ©Horn Kilian
Nr 79 ©Horn Kilian
Nr 80 ©Horn Kilian
Nr 80 ©Horn Kilian
Nr 81 ©Horn Kilian
Nr 81 ©Horn Kilian
Nr 82 ©Horn Kilian
Nr 82 ©Horn Kilian
Nr 83 ©Gustafsson Matilda
Nr 83 ©Gustafsson Matilda
Nr 84 ©Gustafsson Matilda
Nr 84 ©Gustafsson Matilda
Nr 85 ©Gustafsson Matilda
Nr 85 ©Gustafsson Matilda