Grafiskt - för våra medlemmar och samarbetspartners

Här hittar du:

Grafisk profil för hantering av Dalslands Konstförening och Dalslands Konstnärsförbund logotyp

Gemensamt logotyp för Dalslands Konstförening och Dalslands Konstnärsförbund

Logotyp för Dalslands Konstnärsförbund

Logotyp för Dalslands Konstförening

Underlag till affisch

Logotyp

Det är viktigt att du som skapar en egen affisch kommer ihåg att TRE logotyper måste vara med i affischen - när du ställer ut genom Dalslands Konstförening på en arrangerad soloutställning. 

  1. Dalslands Konstförenings logtyp. Denna hittar du längre upp på sidan här.
  2. Sveriges Konstföreningar logotyp
  3. Respektive kommunlogotyp för det bibliotek du ställer ut hos.

Vad måste vara med på affischen?

  1. De tre logotyperna som nämns ovan.
  2. Öppettider under utställningsperioden.
  3. Utställningsperiod
  4. Vernissagetid (om en sådan finns)
  5. Utställares namn och titel på utställningen
  6. DKF hemsideadress: www.dkf.se

Typsnitt

Dalslands Konstnärsförbund och Dalslands Konstförening använder typsnittet: TREBUCHET MS. Du måste inte använda detta typsnitt när du skapar din egen affisch.

Grafisk profil

Vill du ta mer hjälp hur du ska använda logtyperna för Dalslands Konstnärsförbund och Dalslands Konstförening, färger, typsnitt och mera läsa gärna

Manual

Snart kommer det finnas en behjälplig pdf som du kan ladda ner om du vill stöd!